Datgan Cysylltiad

Cynghorwr Cyfarfod y Cyngor Eitem Agenda Manylion Rheswm
Glyn Roberts 2023-04-03 19:30:00 Eitem 119 - Ceisiadau am Gyfraniadau Ariannol Canolfan Gymdeithasol Bryncroes Aelod o bwyllgor y Ganolfan
Gareth Williams 2023-04-03 19:30:00 Eitem 119 - Ceisiadau am Gyfraniadau Ariannol Clwb Snwcer Sarn Aelod o'r Clwb
Gwenda Roberts 2023-04-03 19:30:00 Eitem 119 - Ceisiadau am Gyfraniadau Ariannol Cylch Meithrin Pont y Gof, Botwnnog Rhiant yr Ysgrifenyddes wnaeth y cais
Glyn Roberts 2023-02-13 19:30:00 Eitem 95(a) Ceisiadau Cynllunio Cais C22/1133/32/LL - estyniad i adeiladu anifaeliaid, creu storfa slyri o dan y llawr presennol yn Fferm Bryn Mawr, Bryn Mawr, Sarn Asiant
Glyn Roberts 2023-01-09 19:30:00 Eitem 83 - Ceisiadau Cynllunio Cais C22/115/32/LL - estyniad i adeilad anifaeliaid yn Nhir Dafydd, Bryncroes Asiant
Glyn Roberts 2022-10-10 19:30:00 Eitem 59 - Awdurdod i Dalu Giat newydd i Fynwent Llandegwnning Yr aelod fu'n llwyddiannus gyda'i dendr i wneud y gwaith
Gwenda Roberts 2022-02-14 19:30:00 Cais C20/0552/32/LL - ymestyn sied amaethyddol i gadw stoc a.y. - Gwyndy, Penygroeslon Perchennog yr eiddo Buddiant sy'n rhagfarnu. Rhoddwyd yr aelod yn 'yr ystafell aros' yn ystod y drafodaeth a'r pleidleisio.
Dylan Parry Jones 2021-12-13 19:30:00 Eitem 76 - Mynwent Llandegwnning Cyflwyno tendr am adnewyddu giat y fynwent Buddiant sy'n rhagfarnu. Bu i'r aelod ymneilltuo o'r ystafell yn ystod y drafodaeth a'r pleidleisio.
Glyn Roberts 2021-12-13 19:30:00 Eitem 76 - Mynwent Llandegwnning Cyflwyno tendr am adnewyddu giat y fynwent Buddiant sy'n rhagfarnu. Bu i'r aelod ymneilltuo o'r ystafell yn ystod y drafodaeth a'r pleidleisio.
Sion Williams 2021-11-08 19:30:00 Cais C21/0955/32/LL – codi adeilad newydd er mwyn storio peiriannau amaethyddol – Aelwyd, Sarn Mellteyrn. Perchennog yr eiddo Buddiant sy'n rhagfarnu. Rhoddwyd yr aelod yn 'yr ystafell aros' yn ystod y drafodaeth a'r pleidleisio.
Glenys Williams 2021-11-08 19:30:00 Cais C21/0955/32/LL – codi adeilad newydd er mwyn storio peiriannau amaethyddol – Aelwyd, Sarn Mellteyrn. Perthynas i'r ymgeisydd Buddiant sy'n rhagfarnu. Rhoddwyd yr aelod yn 'yr ystafell aros' yn ystod y drafodaeth a'r pleidleisio.
Glyn Roberts 2021-07-12 19:30:00 Cais C21/0659/32/LL – codi uned ddiwydiannol fel uned storio newydd yn Saith Bont Garage, Botwnnog. Asiant yr ymgeisydd Buddiant sy'n rhagfarnu. Bu i'r aelod ymneilltuo o'r ystafell yn ystod y drafodaeth a'r pleidleisio.
Glyn Roberts 2021-04-12 19:30:00 Eitem 29(b) Cais C21/0262/32/LL – gosod to uwchben pwll slyri presennol – Capel Ty Mawr, Sarn Mellteyrn Asiant yr ymgeisydd Buddiant sy'n rhagfarnu. Rhoddwyd yr aelod yn 'yr ystafell aros' yn ystod y drafodaeth a'r pleidleisio.
Gwenan M. Griffiths 2020-10-12 19:30:00 Cais C20/0703/32/LL - codi adeilad amaethyddol i storio peiriannu - Trefollwyn Bach, Botwnnog Perthynas i'r ymgeisydd Buddiant sy'n rhagfarnu. Rhoddwyd yr aelod yn 'yr ystafell aros' yn ystod y drafodaeth a'r pleidleisio.
Glyn Roberts 2020-10-12 19:30:00 Eitem 40(b) codi adeilad amaethyddol i storio peiriannau amaethyddol - Trefollwyn Bach, Botwnnog Asiant yr ymgeisydd Buddiant sy'n rhagfarnu. Rhoddwyd yr aelod yn 'yr ystafell aros' yn ystod y drafodaeth a'r pleidleisio.
Gwenda Roberts 2020-10-12 19:30:00 Eitem 40(d) - Cais 20/753/32/DT - codi estyniad deulawr cefn yn Nhan y Maen, Bryncroes Perthynas i'r ymgeisydd Buddiant sy'n rhagfarnu. Rhoddwyd yr aelod yn 'yr ystafell aros' yn ystod y drafodaeth a'r pleidleisio.
Dylan Parry Jones 2020-08-10 19:30:00 Cais C20/0552/32/LL - codi adeilad amaethyddol yn Nhyddyn Blodau, Bryncroes Perchennog yr eiddo Buddiant sy'n rhagfarnu. Trafodwyd ar y diwedd wedi'r aelod ymadael.
Elin Wyn Hughes 2020-08-10 19:30:00 Cais C20/0552/32/LL - codi adeilad amaethyddol yn Nhyddyn Blodau, Bryncroes Perthynas i'r ymgeisydd Buddiant sy'n rhagfarnu. Trafodwyd ar y diwedd wedi'r aelod ymadael.
Glyn Roberts 2020-08-10 19:30:00 Cais C20/0552/32/LL - codi adeilad amaethyddol yn Nhyddyn Blodau, Bryncroes Asiant yr ymgeisydd Buddiant sy'n rhagfarnu. Trafodwyd ar y diwedd wedi'r aelod ymadael.
Michael Strain 2020-07-13 19:30:00 Eitem 108 – Cais cynllunio C17/0276/32/LL – adeiladu estyniadau yn Llain, Bryncroes Perchennog yr eiddo Buddiant sy’ rhagfarnu. Ymadawodd a’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth a’r pleidleisio.
Glyn Roberts 2016-04-11 19:30:00 Eitem 42(a) Cais cynllunio C17/0696/32/LL adeiladu adeilad amaethyddol Asiant yr ymgeisydd Buddiant sy’ rhagfarnu. Ymadawodd a’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth a’r pleidleisio.