Cyngor Cymuned Botwnnog

Mae gan Cyngor Cymuned Botwnnog un aelod ar ddeg, yn cynrychioli y tri ward: Botwnnog, Bryncroes a Sarn Mellteyrn.

Cyfarfodydd y Cyngor

Fel arfer, mae'r cyngor yn cyfarfod ar yr ail nos Lun o'r mis. Nid oes cyfarfod ym mis Awst. Cynhelir y cyfarfodyd naill yng festri Hebron, Neuadd Goffa Sarn, Festri Rhydbach neu Canolfan Cymuned Bryncroes.

Dyma rhestr cyfarfodydd y cyngor am y flwyddyn nesaf:

Ebrill 2022
11
Dydd Llun
19:30
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyfarfod y Cyngor
Agor i'r cyhoedd
Canolfan Bryncroes
Mai 2022
10
Dydd Mawrth
19:30
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyfarfod Blynyddol a chyfarfod misol y Cyngor
Agor i'r cyhoedd
Canolfan Bryncroes
10
Dydd Mawrth
20:00
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Bryncroes