Cyngor Cymuned Botwnnog

Mae gan Cyngor Cymuned Botwnnog un aelod ar ddeg, yn cynrychioli y tri ward: Botwnnog, Bryncroes a Sarn Mellteyrn.

Cyfarfodydd y Cyngor

Fel arfer, mae'r cyngor yn cyfarfod ar yr ail nos Lun o'r mis. Nid oes cyfarfod ym mis Awst. Cynhelir y cyfarfodyd naill yng festri Hebron, Neuadd Goffa Sarn, Festri Rhydbach neu Canolfan Cymuned Bryncroes.

Dyma rhestr cyfarfodydd y cyngor am y flwyddyn nesaf:

Ebrill 2024
08
Dydd Llun
19:30
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Bryncroes
Mai 2024
13
Dydd Llun
19:30
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyfarfod Blynyddol y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Neuadd Goffa, Sarn
13
Dydd Llun
20:30
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyfarfod Misol y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Neuadd Goffa, Sarn
Mehefin 2024
10
Dydd Llun
19:30
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Festri Hebron, Llangwnnadl