Cyngor Cymuned Botwnnog

Mae gan Cyngor Cymuned Botwnnog un aelod ar ddeg, yn cynrychioli y tri ward: Botwnnog, Bryncroes a Sarn Mellteyrn.

Cyfarfodydd y Cyngor

Fel arfer, mae'r cyngor yn cyfarfod ar yr ail nos Lun o'r mis. Nid oes cyfarfod ym mis Awst. Cynhelir y cyfarfodyd naill yng festri Hebron, Neuadd Goffa Sarn, Festri Rhydbach neu Canolfan Cymuned Bryncroes.

Dyma rhestr cyfarfodydd y cyngor am y flwyddyn nesaf:

Gorffenaf 2022
11
Dydd Llun
19:30
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Neuadd Goffa, Sarn
Medi 2022
12
Dydd Llun
19:30
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Festri Hebron
Hydref 2022
10
Dydd Llun
19:30
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Festri Rhydbach
Tachwedd 2022
14
Dydd Llun
19:30
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Bryncroes
Rhagfyr 2022
12
Dydd Llun
19:30
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Neuadd Goffa, Sarn
Ionawr 2023
09
Dydd Llun
19:30
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Festri Hebron
Chwefror 2023
13
Dydd Llun
19:30
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Festri Rhydbach
Mawrth 2023
13
Dydd Llun
19:30
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Canolfan Bryncroes
Ebrill 2023
03
Dydd Llun
19:30
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod cyhoeddus
Neuadd Goffa, Sarn
Mai 2023
08
Dydd Llun
19:30
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyfarfod Blynyddol a chyfarfod misol y Cyngor
Cyfarfod Blynyddol
Festri Hebron
Mehefin 2023
12
Dydd Llun
19:30
Cyngor Cymuned Botwnnog
Cyfarfod y Cyngor
Cyfarfod Blynyddol
Festri Rhydbach