Aelodau

Cliciwch yma weld cysylltiadau personnol y cynghorwyr sydd wedi eu datgan yn y cyfarfodydd.

Cadeirydd:
Elin Wyn Hughes
Sarn Mellteyrn 01758 730863 / 07375761776
Is-gadeirydd:
Dylan Parry Jones
Bryncroes 01758 770410 / 07989085326
Glyn Roberts Botwnnog 01758 730795
Glenys Williams Bryncroes 01758 730689 / 07989515278
Carys Eilwen Williams Sarn Mellteyrn 01758 730663 / 07977581060
David Brunelli Botwnnog 01758 730495 / 07814860245
Carys Hughes Evans Botwnnog 01758 730748 / 07814860245
Gwenan M. Griffiths Botwnnog 01758 730471 / 07427575955
Sion Williams Sarn Mellteyrn 01758 730546 / 07817312576
Ifor Owen Bryncroes 01758 730354 / 07788605540
Michael Strain Bryncroes 01758 730520 / 07855799367
Clerc:
Gwenda Roberts
Gwyndy
Bryncroes
Sarn
Pwllheli
Gwynedd. LL53 8ET
01758 730357
Cynghorydd Sir:
Gareth Williams
Botwnnog, Sarn, Bryncroes Arwel
Botwnnog

Cynrychioli’r Cyngor ar Is-bwyllgor Mynwent Llandegwnning:

Carys Hughes Evans

Dylan Parry Jones
Ifor Owen
Glyn Roberts

ynghyd a Is-Gadeirydd y flwyddyn yn rhinwedd ei swydd sef:

Elin Wyn Hughes

Is-bwyllgor Cynllunio

Cadeirydd y flwyddyn ynghyd ag aelodau’r Ward lle bo’r cais.

Un Llais Cymru – Pwyllgor Ardal Arfon/Dwyfor

David Brunelli
Elin Wyn Hughes