Aelodau

Cliciwch yma weld cysylltiadau personnol y cynghorwyr sydd wedi eu datgan yn y cyfarfodydd.

Glyn Roberts Botwnnog Mur Poeth
Sarn
Pwllheli. LL53 8EF.
01758 730795 / 07815 793816
Cadeirydd:
Sion Williams
Sarn Mellteyrn Dwyfach
Sarn
Pwllheli. LL53 8DY.
01758 730546 / 07817312576
Elin Wyn Hughes Sarn Mellteyrn 1 Tan y Foel
Sarn
Pwllheli. LL53 8HF
01758 730863 / 07375761776
Dylan Parry Jones Bryncroes Tyddyn Blodau
Bryncroes
Pwllheli. LL53 8EG
01758 770410 / 07989085326
Glenys Williams Botwnnog Graig Ewig
Bryncroes
Pwllheli. LL53 8EU.
01758 730689 / 07989515278
Carys Eilwen Williams Sarn Mellteyrn Hen Bost
Sarn Mellteyrn
01758 730663 / 07977581060
Carys Hughes Evans Botwnnog Cae Cauad
Botwnnog
Pwllheli. LL53 8RB
01758 730748 / 07814860245
Gwenan M. Griffiths Botwnnog Trefollwyn Bach
Botwnnog
01758 730471 / 07427575955
Is-gadeirydd:
Michael Strain
Bryncroes Llain
Bryncroes
01758 730520 / 07855799367
Iwan James Williams Bryncroes Tan y Maen
Bryncroes
Pwllheli. LL53 8ET
07046 768880
Efan Thomas Bryncroes Terfyn
Bryncroes
01758 770366 / 07800754559
Clerc:
Gwenda Roberts
Gwyndy
Bryncroes
Sarn
Pwllheli
Gwynedd. LL53 8ET
01758 730357
Cynghorydd Sir:
Gareth Williams
Botwnnog, Sarn, Bryncroes Arddol
Botwnnog
01758 730275 / 07791984515

Cynrychioli’r Cyngor ar Is-bwyllgor Mynwent Llandegwnning:

Carys Hughes Evans

Dylan Parry Jones
Sion Williams

Is-bwyllgor Cynllunio

Cadeirydd y flwyddyn ynghyd ag aelodau’r Ward lle bo’r cais.

Un Llais Cymru – Pwyllgor Ardal Arfon/Dwyfor

Carys Hughes Evans