Datgan Cysylltiad

Cynghorwr Cyfarfod y Cyngor Eitem Agenda Manylion Penderfyniad
Michael Strain 2020-07-13 19:30:00 Eitem 108 – Cais cynllunio C17/0276/32/LL – adeiladu estyniadau yn Llain, Bryncroes Perchennog yr eiddo Buddiant sy’ rhagfarnu. Ymadawodd a’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth a’r pleidleisio.
Glyn Roberts 2016-04-11 19:30:00 Eitem 42(a) Cais cynllunio C17/0696/32/LL adeiladu adeilad amaethyddol Asiant yr ymgeisydd Buddiant sy’ rhagfarnu. Ymadawodd a’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth a’r pleidleisio.
Dylan Parry Jones 2020-08-10 19:30:00 Cais C20/0552/32/LL - codi adeilad amaethyddol yn Nhyddyn Blodau, Bryncroes Perchennog yr eiddo Buddiant sy'n rhagfarnu. Trafodwyd ar y diwedd wedi'r aelod ymadael.
Elin Wyn Hughes 2020-08-10 19:30:00 Cais C20/0552/32/LL - codi adeilad amaethyddol yn Nhyddyn Blodau, Bryncroes Perthynas i'r ymgeisydd Buddiant sy'n rhagfarnu. Trafodwyd ar y diwedd wedi'r aelod ymadael.
Glyn Roberts 2020-08-10 19:30:00 Cais C20/0552/32/LL - codi adeilad amaethyddol yn Nhyddyn Blodau, Bryncroes Asiant yr ymgeisydd Buddiant sy'n rhagfarnu. Trafodwyd ar y diwedd wedi'r aelod ymadael.
Gwenan M. Griffiths 2020-10-12 19:30:00 Cais C20/0703/32/LL - codi adeilad amaethyddol i storio peiriannu - Trefollwyn Bach, Botwnnog Perthynas i'r ymgeisydd Buddiant sy'n rhagfarnu. Rhoddwyd yr aelod yn 'yr ystafell aros' yn ystod y drafodaeth a'r pleidleisio.
Glyn Roberts 2020-10-12 19:30:00 Eitem 40(b) codi adeilad amaethyddol i storio peiriannau amaethyddol - Trefollwyn Bach, Botwnnog Asiant yr ymgeisydd Buddiant sy'n rhagfarnu. Rhoddwyd yr aelod yn 'yr ystafell aros' yn ystod y drafodaeth a'r pleidleisio.
Gwenda Roberts 2020-10-12 19:30:00 Eitem 40(d) - Cais 20/753/32/DT - codi estyniad deulawr cefn yn Nhan y Maen, Bryncroes Perthynas i'r ymgeisydd Buddiant sy'n rhagfarnu. Rhoddwyd yr aelod yn 'yr ystafell aros' yn ystod y drafodaeth a'r pleidleisio.